Thông tin liên hệ

Cơ sở 1

  • SĐT: 0292 3822 268
  • Địa chỉ: 170A Đường 24, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ

Cơ sở 2

  • SĐT: 0292 3822 678
  • Địa chỉ: 151/1 đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ

Cơ sở 3

  • SĐT: 0292 6253 333
  • Địa chỉ: Số 1, khu vực 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ

Liên hệ ngay