Lớp Mẫu Giáo bé 3- 4 tuổi

Khả năng tư duy của trẻ phát triển rất nhanh để tưởng tượng, sáng tạo và những khả năng nổi trội trong việc học tập của trẻ. Sự khéo léo trong hành động cũng như tính độc lập và sáng tạo bắt đầu phát triển đầy đủ.

Trẻ ở độ tuổi này học tập tốt nhất nên thông qua hình thức “ chơi mà học”. Giáo viên luôn phát triển việc chơi và khám phá của trẻ theo chiều sâu có sự hướng dẫn và gợi mở dưới sự chuẩn bị cẩn thận như trò chơi: Chơi đóng vai, chơi với nước, đất nặn hay cát, xây dựng, xếp hình, các trò chơi phát triển thể lực, âm nhạc…

Trẻ thích các hoạt động chân tay và khám phá bằng các giác quan. Có thể nắm các thông tin thông qua giao tiếp và các sách đơn giản, dễ hiểu.